Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest spółka Nowe Polskie Media sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
KRS 0000738999, NIP 9512465304, REGON 380668723, Kapitał Zakładowy: 8 000,00 PLN.

W przypadku przelewów bankowych przetwarzamy:
– nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko)
– adres zleceniodwcy
– adres email (jeśli został podany w tytule przelewu)