Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest spółka Zona Zero Sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
KRS 0000237321, NIP 5272477115, REGON 140177260, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN.

W przypadku przelewów bankowych przetwarzamy:
– nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko)
– adres zleceniodwcy
– adres email (jeśli został podany w tytule przelewu)